© 2020 PAULA J DAHLBERG

CONTACT

PAULA J DAHLBERG

HAIR & MAKE-UP ARTIST

1545 S 1100 E STE 3, SALT LAKE CITY, UT 84105

PHONE: (801) 231-2254

EMAIL: PAULA@PAULAJDAHLBERG.COM